วัน-เวลทำการ สาขามาร์เก็ตวิลเลจสุวรรณภูมิ เปิดทุกวัน 11.00-20.00 น. โทร 02-004-8712 สาขาบางนา เปิดทุกวัน 11.00-19.00 น. โทร 095-193-7182 สาขาสะพานควาย เปิดทุกวัน 11.00-20.00 น. โทร 02-167-7288

WOW Clinic

นำทีมโดยนายแพทย์ธีรทัศน์ สำเภาเงิน หรือหมอโตโต้
- แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านความงามที่มีประสบการณ์มากกว่า10ปี ผ่านการอบรมทั้งในและต่างประเทศ
- ปริญญาโทด้านเวชศาตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
- American Board of Anti-Aging and Regenerative Medicine (ABAARM)
เชี่ยวชาญพิเศษด้านการปรับรูปหน้า ลดสัดส่วน ชะลอวัย อาหารเสริม และการให้วิตามินอาหารผิวทางหลอดเลือด