Shortcut to be Charming: Popular Areas for Filler Training 

“Chin & Jawline Sculpting”

ภาพบรรยากาศเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา
บริษัท เอสทีมา จำกัด (Aestema Co., Ltd.) ผู้นำเข้าและจัดจำหน่าย e.p.t.q filler ในประเทศไทย
ได้ให้เกียรติเชิญ นพ.ธีรทัศน์ สำเภาเงิน (DR.WOW) แพทย์ผู้ชำนาญการด้านเวชศาตร์ชะลอวัยและการปรับรูปหน้าเสริมโหงวเฮ้งให้มาเป็นวิทยากร อาจารย์สอนเทคนิคการฉีดฟิลเลอร์ e.p.t.q. ในงาน Shortcut to be Charming: Popular Areas for Filler Training ในหัวข้อ “Chin & Jawline Sculpting”

พร้อมร่วม Hands-on สาธิตการฉีด ซึ่งได้รับความสนใจจากแพทย์ผู้เข้าร่วมอบรมเป็นอย่างดี
เป็นการต่อยอดองค์ความรู้และแบ่งปันเทคนิคทางการแพทย์เพื่อให้ผู้รับบริการมั่นใจในการบริการทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐานระดับสูงและความปลอดภัยกับผู้รับบริการของ WOW Clinic ทุกคนครับ