คลินิกรักษาฝ้า กระ หลุมสิว ปรับรูปหน้าเสริมโหงวเฮ้งกับประสบการณ์เวชศาสตร์ความงามกว่า 15 ปี
Beauty is success
11:00 – 20:00 น.
11:00 AM – 08:00 PM

botox

WOW CLINIC

Facial Design
WOW Clinic

โหงวเฮ้งคนธาตุน้ำ

โหงวเฮ้งคนธาตุน้ำ ใบหน้าจะมีลักษณะกลม อัตราส่วนใบหน้าส่วนบน ส่วนกลางและส่วนล่าง ทั้ง 3 ส่วน จะมีความยาวไม่มาก และความยาว

Facial Design
WOW Clinic

โหงวเฮ้งคนธาตุไม้

โหงวเฮ้งคนธาตุไม้ ลักษณะเด่น ใบหน้าจะมีลักษณะยาวและแคบ ความกว้างของศีรษะ โหนกแก้ม และกราม มีขนาดเท่า ๆ กัน เมื่อเทียบกับ